YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes

Niniejsza platforma e-learningowa umożliwia dostęp do Programu Treningowego opracowanego w ramach projektu, który porusza następującą tematykę:

  1. Podstawowa struktura i funkcje przedsiębiorstwa
  2. Łańcuch wartości
  3. Programy grantowe/finansujące działalność przedsiębiorstw
  4. Zasady relacji biznesowych i znaczenie umiejętności miękkich w miejscu pracy
  5. Zakładanie własnej firmy
  6. Wprowadzenie produktu na rynek

Pytania, sugestie prosimy kierować na adres e-mailowy lidera projektu: k.zapala@sir.com.pl

Życzymy owocnego uczestnictwa w projekcie!